Open Public Web redaktørpakke giver mere fleksibel administration af redaktører

Open Public Web redaktørpakke giver mere fleksibel administration af redaktører

Open public web redaktørpakke

Vores Open Public Web Redaktørpakke giver fleksibel administration af redaktører, som det aldrig før er set i Umbraco. 
Her får du 7 gode grunde til, at redaktørpakken burde være en del af dit daglige redaktørarbejde:

 

1. Overdrag ansvarlig redaktør.

Med redaktørpakken er det muligt, at overdrage ansvarlig redaktør fra én redaktør til en anden. Dette kan f.eks. gøres når en redaktør skifter job

2. Overdrag redaktørs sider til flere redaktører.
Hvis tidligere redaktørs sider ikke kun skal overdrages til én person, men flere forskellige, kan denne funktion anvendes. I én arbejdsgang kan man overdrage én, eller flere sider til en anden redaktør.


3. Vælg mellem forskellige redaktørers visninger.
Med ét enkelt klik kan du vælge, at få overblik over en enkelt redaktørs sider. Dette er især anvendeligt, når redaktører vikarierer for hinanden.

4. Filtrering på ansvarlig redaktør.
Redaktørpakken indeholder også en mere intelligent ”ansvarlig redaktør picker”, der tager stilling til hver brugers rolle: om man er skribent, administrator eller noget helt andet, og giver derefter et filtreret udvalg kun indeholdende relevante muligheder.

5. Rettighed til oprettelse på brugergruppe.
Det er muligt at bestemme ud fra brugerens gruppe, hvilke dokumenttyper man må oprette.

6. Rettighed til oprettelse baseret på start node.
Det er muligt at afgrænse rettighed til oprettelse af side til start node. Det vil sige, at er man f.eks. listeskribent, som ikke skal have automatisk mulighed for at oprette sider på hele sitet, begrænses adgang til den listegruppe man har rettigheder til.

7. Tildeling af flere startnodes i arbejdsgang.
Der er mulighed for, at tildele samme redaktør rettigheder til mere end ét subsite.