Udviklingsfællesskab

Som aktør på OpenPublic Web har I mulighed for at indgå i et udviklingsfællesskab med andre kommuner som byder på reducerede omkostninger og videndeling gennem afholdelse af 3 - 4 ERFA-møder om året. Dette er tråd med den nye Fælleskommunale Digitale Strategi 2016-2020.

En af de syv fælleskommunale pejlemærker for digitalisering i den nye Fælleskommunale Digitale Strategi er "Samarbejder skaber handlekraft og bæredygtighed". Helt i tråd hermed betyder det kommunale samarbejde i OpenPublic regi at kommunerne hos os kan dele kompetencer og reducere omkostninger til indkøb af IT, samt effektivisere og professionalisere IT-drift.

Fællesskabet tilbyder gensidig sparring og økonomiske samarbejder omkring udvikling af nye funktionaliteter og nye features på platformen.

Der er allerede 11 kommuner med i udviklingsfællesskabet om OpenPublic Web:

 • Helsingør Kommune
 • Holbæk Kommune
 • Albertslund Kommune
 • Billund Kommune
 • Jammerbugt Kommune
 • Vesthimmerlands Kommune
 • Randers Kommune
 • Vordingborg Kommune
 • Gribskov Kommune
 • Lejre Kommune
 • Hjørring Kommune

Kommunerne oplever besparelser ved, at de går sammen om videreudvikling af OpenPublic Web, og dermed løfter CMS-systemet på et helt andet niveau udviklingsmæssigt, end det ellers ville være muligt. Som kommuner kan I dele udviklingsomkostningerne til nye funktionaliteter, og dermed får alle fuldt udbytte af den fælles webløsning. Dette sker bl.a. ved, at I kan indbetale til en fælles udviklingspulje, som finansierer den videreudvikling af web-platformen, der giver den største værdi for kommunerne.

OpenPublic Web-platformen er generisk, hvilket betyder, at nye kommuner starter på den samme platform som de, der allerede er på løsningen. Dermed får nye kommuner allerede fra første dag glæde af de features, der gennem tiden er blevet udviklet.

 

Videndeling på ERFA-møder

Vi afholder mellem tre og fire ERFA-møder om året i udviklingsfællesskabet. Det sidste ERFA-møde blev afholdt i marts 2016. Hovedtemaerne på mødet var blandt andet Search 2.0, Google Analytics, muligheden for en integreret betalingsløsning som en del af platformen, videreudvikling af OpenPublic Search-funktionen og til sidst fokus på implementering af en CPR-scanner på web-platformen. 

ERFA-møderne afholdes for, at vi kan give informationer om nye tiltag i forhold til webløsningen og giver samtidig mulighed for sparring og videndeling i relation til OpenPublic Web. Vi har fået mange positive tilkendegivelser fra vores nuværende kommuner på platformen i forhold til ERFA-møderne og ser frem til at fortsætte med at afholde møder fremadrettet. 

 

Eksempel på fælles videreudvikling

Et eksempel på fællesskabets fordele er bl.a., at Helsingør Kommune og Holbæk Kommune er gået sammen om et arrangementskalendermodul baseret på en webservice fra den elektroniske kulturguide KultuNaut. Det gør det muligt at eksponere data fra KultuNaut på tværs af sitet ud fra målgruppe og aktiviteter, og samtidig kan man søge arrangementer frem via hjemmesidens interne søgning. Samarbejdet betød, at begge kommuner kun skulle betale 50 % af den udgift, som de ellers skulle have båret alene.

Pris for udviklingspulje

Kontakt os

Læs mere om priser og optioner for OpenPublic Web